Oradea, Șos. Borșului 45 Birou 2.2 RO-410605

Servicii Intrastat

container-ship-2021-08-26-16-54-09-utc (1)

Intrastat reprezintă sistemul de colectare a datelor statistice privind comerțul cu bunuri între țările din Uniunea Europeană. Sistemul Intrastat a devenit operațional și în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007. Declarația statistică Intrastat, în conformitate cu prevederile Legii 422/2006, este obligatorie pentru toți operatorii economici ale căror importuri și/sau exporturi din/către statele membre ale UE depășesc pragul valoric stabilit prin act normativ, respectiv, pentru introduceri intracomunitare – 500.000 RON, iar pentru expedieri intracomunitare – 900.000 RON.

Declarația Intrastat, cuprinde informații referitoare la: perioada de referință, țara de destinație/expediție, CUI destinatar (pentru expediții) cod marfă, natura tranzacției, modul de transport, termenii de livrare, greutatea mărfurilor, valoarea facturată și valoarea statistică (în unele cazuri)

În acest context, Star Spedition S.R.L. vine în întâmpinarea acestei cerințe oferindu-vă serviciul de declarant ca parte terță, prin colectarea de la dumneavoastră a documentelor în vederea completării declarației Intrastat și depunerea acesteia în termen la Institutul Național de Statistică, cu respectarea tuturor reglementărilor legislative în vigoare.

Vă putem oferi un preț avantajos al serviciului corelat direct cu volumul efectiv de muncă, ținându-se seama de numărul de facturi ce trebuie declarate.