Oradea, Șos. Borșului 45 Birou 2.2 RO-410605

Declarații vamale import și export

Star Spedition SRL vă oferă o gamă completă de servicii de comisionare vamală:
    • întocmirea și depunerea declarațiilor de punere în liberă circulație la import
    • întocmireași depunerea declarațiilor vamale aferente regimului de export
    • întocmireași depunerea declarațiilor aferente regimului de tranzit vamal
    • întocmireași depunerea declarațiilor aferente Regimurilor Vamale Economice
    • reprezentarea directă a agenților economici în fața Autorității Vamale
    • întocmireași obținerea certificatelor de origine EUR1,ATR
    • servicii de consiliere privind efectuarea operațiunilor vamale și logistice inclusiv privind operațiunile ce necesită autorizări speciale de la autoritățile statului (ANCEX, Ministerul Sănătății, ANPC, etc.);

În cazul mărfurilor speciale ce nu suportă amânare de la livrare/preluare (perisabile,medicamente,animale vii,etc.) oferim și serviciul de vămuire în regim anticipat, cu aprobarea Autorității Vamale, prin efectuarea formalitățilorîn afara orelor de program.